ریاست مرکز

تعداد بازدید:۳۹۴۶

دکتر فرزام شیخ زاده حصاری

دانشیار فیزیولوژی

 

 

 

تلفن تماس: ۳۳۳۹۳۹۲۲-۰۴۱  

دکتر فرزام شیخ زاده حصاری

دانشیار فیزیولوژی

 

 

تلفن تماس: ۳۳۳۹۳۹۲۲-۰۴۱

ایمیل: FSheikhzadeh@Tabrizu.ac.ir

آخرین ویرایش۱۰ خرداد ۱۴۰۰