شورای سیاست گذاری و راهبردی پژوهشی مرکز

تعداد بازدید:۷۷۶

نام و نام خانوادگی دانشکده‌ها
دکتر فرزام شیخ زاده حصاری علوم طبیعی
دکترمحمد علی حسین پور فیض علوم طبیعی
دکتر ابولفضل برزگر علوم طبیعی
دکتر غلامرضا دهقان علوم طبیعی
دکتر سعید جعفری راد شیمی
دکترذوالفقار رجبی دامپزشکی
دکتر رضی اله جعفری جوزانی دامپزشکی
دکتر سهراب احمدی فیزیک
دکتر محمد مقدم واحد کشاورزی
دکتر ابولقاسم محمدی کشاورزی
دکتر بابک قنبرزاده کشاورزی
دکتر نصرت اله ضرغامی علوم پزشکی

 

آخرین ویرایش۲۹ خرداد ۱۴۰۰