اعضا

تعداد بازدید:۱۸۱۰

اعضای هیات علمی:

 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

رزومه

تماس

تصویر

فرزام شیخ زاده حصاری دانشیار

۰۴۱۳۳۳۹۳۹۲۲
ابوالفضل برزگر  

 
سعید جعفری راد  

   

 

کارکنان مرکز:

نام و نام خانوادگی

تماس

سمت

محل کار

عکس

اکرم لاله زاری ۰۴۱۳۳۳۹۳۹۲۸ کارشناس امور اداری دفتر مرکز

 

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۴۰۰